HR wooncomfort       

Marconiweg 14

8501 XM Joure

T: 0513 - 46 02 68
F: 0513 - 46 01 29
E: info@hrwooncomfort.nl

Stand van zaken subsidie zonnepanelen
12-08-2013 00:00:00

Subsidiebudget volledig aangevraagd

Voor de subsidieregeling zonnepanelen is voor 2012 en 2013 samen een budget van
€ 50.882.000,- beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar is.

De komende weken zal Agentschap NL de aanvragen op volgorde van binnenkomst afhandelen. Aanvragen worden binnen 8 weken na ontvangst behandeld. Als u recent subsidie heeft aangevraagd, houd er dan rekening mee dat voor uw aanvraag geen budget meer beschikbaar is. Tussen de aanvragen die Agentschap NL ontvangt op de dag dat het budget is opgegaan, zal worden geloot door een notaris.

Vanaf de start van de regeling tot en met 7 augustus zijn er ruim 90.000 aanvragen binnengekomen. In totaal is er aangevraagd voor € 50.895.647,-. Tot en met 7 augustus 2013 heeft Agentschap NL 86.798 verleningen verstuurd en is voor € 49.661.192,-  subsidie beschikt.

 

Aankoopbewijs noodzakelijk voor aanvraag subsidie

Voor het aanvragen van subsidie is het noodzakelijk dat u uw aankoopbewijs of de opdrachtbevestiging van de aanschaf van de zonnepanelen meestuurt. U kunt dus niet op basis van een offerte subsidie aanvragen.

 

Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.

 

Bron: www.agentschapnl.nl

 

 Offerte aanvragen? 

       
         KLIK HIER

Laatste Nieuws

Vanaf 1 januari weer subsidie op warmtepompen, zonneboilers, biomassa en pelletkachels
16-12-2015 00:00:00

De subsidieregeling voor zonneboilers, warmtepompen, biomassa en pelletkachels start op 1 januari 2016 en is aan te vragen vanaf 4 januari.

Lage btw-tarief woningrenovatie vervalt per 1 juli 2015
21-04-2015 00:00:00

Het lage btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan 2 jaar vervalt per 1 juli 2015. Dat meldde het ministerie van Financiën in een nieuwsbericht.

Film: Bonfix in top 10 meest energiezuinige kantoren
23-10-2014 00:00:00

Het kantoor van Bonfix staat in de top 10 van meest energiezuinige kantoren van Nederland, gemeten volgens de EnergiePrestatieCoëfficiënt. HR Wooncomfort heeft voor dit kantoor de installaties geëngineerd.